ACCONT s.r.o.

Více než 18 let zkušeností v oboru účetnictví, daní, financí.


 • Daňové poradenství

  • - Úplný servis daňového poradenství, konzultace a řešení problémů v oblasti daní a poplatků, prevence, řešení daňových havárií.

   - Osvědčení - daňový poradce

 • Účetní poradenství

  • - Pro naše klienty zajišťujeme kompletní a nezávislou kontrolu účetnictví. Do kontroly účetnictví je též možno zahrnout odborný účetní dohled a poradenství pro klienty, kteří si vedou účetnictví sami.

 • Vedení účetnictví

  • - Poskytujeme služby klientům s maximální mírou odpovědnosti a bezpečnosti. Dokážeme Vám pomoci při řešení složitých účetních případů a zajistit soulad Vašeho účetnictví s platnou legislativou v ČR.

   - Vedeme účetnictví podnikatelským subjektům, příspěvkovým orgaizacím (školy), rozpočtovým organizacím (města, obce) a neziskovým organizacím

   - Certifikát

 • Mzdy a personalistika

  • - Poskytujeme komfortní zpracování mezd s důrazem na důvěrnost informací. Ovládáme všechna zákoutí odpočitatelných a připočitatelných položek ve mzdách; pomůžeme při nalezení vhodné formy odměňování zaměstnanců.

 • Auditorské ověřování účetních závěrek

  • - Se znalostí nezbytné koordinace komplexních služeb v oblasti daní s prováděným auditem účetní uzávěrky společnosti nabízíme praktické postupy, které jsou úzce navázány na činost auditorů jako úředních ověřovatelů konečných parametrů Vaší společnosti, s přímým dopadem na prezentaci společnosti navenek.

   - Naše služby jsou za tímto účelem vždy koordinovány s auditorskou firmou, které po této stránce podléháte.

 • Daňový audit

  • - Daňový audit jsme schopni zaměřit na všechny typy daní. Nejobvyklejší jsou daňové audity zaměřené na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti a silniční daň.

 • Prodej a zavádění firemních informačních systémů

  • - Prodej, implementace, údržba infromačního systému Bílý Motýl

   - Softwarové řešení na míru na bázi účetních či jiných vnitropodnikových dat

   - Analýzy, konverze, výstupy z databáze účetních či vnitropodnikových dat

   - Konzultace při výběru vhodného ekonomicko-účetního řešení firmy

   - Spolupráce v rámci implementace informačních systémů

   - Další služby tohoto typu dle individuálních požadavků

 • Prodej a údržba výpočetní techniky