ACCONT s.r.o.

Více než 20 let zkušeností v oboru účetnictví, daní, financí.

  • Daňové poradenství
    - Úplný servis daňového poradenství, konzultace a řešení problémů v oblasti daní a poplatků, prevence, řešení daňových havárií.
    - Osvědčení - daňový poradce
   • Účetní poradenství
     - Pro naše klienty zajišťujeme kompletní a nezávislou kontrolu účetnictví. Do kontroly účetnictví je též možno zahrnout odborný účetní dohled a  poradenství pro klienty, kteří si vedou účetnictví sami.
    • Vedení účetnictví
      - Poskytujeme služby klientům s maximální mírou odpovědnosti a bezpečnosti. Dokážeme Vám pomoci při řešení složitých účetních případů a zajistit soulad Vašeho účetnictví s platnou legislativou v ČR.
      - Vedeme účetnictví podnikatelským subjektům, příspěvkovým orgaizacím (školy), rozpočtovým organizacím (města, obce) a neziskovým organizacím
     • Mzdy a personalistika
       - Poskytujeme komfortní zpracování mezd s důrazem na důvěrnost informací. Ovládáme všechna zákoutí odpočitatelných a připočitatelných položek ve mzdách; pomůžeme při nalezení vhodné formy odměňování zaměstnanců.
      • Auditorské ověřování účetních závěrek
        - Se znalostí nezbytné koordinace komplexních služeb v oblasti daní s prováděným auditem účetní uzávěrky společnosti nabízíme praktické postupy, které jsou úzce navázány na činost auditorů jako úředních ověřovatelů konečných parametrů Vaší společnosti, s přímým dopadem na prezentaci společnosti navenek.
        - Naše služby jsou za tímto účelem vždy koordinovány s auditorskou firmou, které po této stránce podléháte.
       • Daňový audit
         - Daňový audit jsme schopni zaměřit na všechny typy daní. Nejobvyklejší jsou daňové audity zaměřené na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti a silniční daň.
        • Prodej a zavádění firemních informačních systémů
          - Prodej, implementace, údržba infromačního systému Bílý Motýl
          - Softwarové řešení na míru na bázi účetních či jiných vnitropodnikových dat
          - Analýzy, konverze, výstupy z databáze účetních či vnitropodnikových dat
          - Konzultace při výběru vhodného ekonomicko-účetního řešení firmy
          - Spolupráce v rámci implementace informačních systémů
          - Další služby tohoto typu dle individuálních požadavků
        • Prodej a údržba výpočetní techniky