ACCONT s.r.o.

Více než 25 let zkušeností v oboru účetnictví, daní, financí.

Daňové poradenství

 • Úplný servis daňového poradenství, konzultace a řešení problémů v oblasti daní a poplatků, prevence, řešení daňových havárií.
 • Osvědčení - daňový poradce

Účetní poradenství

 • Pro naše klienty zajišťujeme kompletní a nezávislou kontrolu účetnictví. Do kontroly účetnictví je též možno zahrnout odborný účetní dohled a  poradenství pro klienty, kteří si vedou účetnictví sami.

Vedení účetnictví

 • Poskytujeme služby klientům s maximální mírou odpovědnosti a bezpečnosti. Dokážeme Vám pomoci při řešení složitých účetních případů a zajistit soulad Vašeho účetnictví s platnou legislativou v ČR.
 • Vedeme účetnictví podnikatelským subjektům, příspěvkovým orgaizacím (školy), rozpočtovým organizacím (města, obce) a neziskovým organizacím

Mzdy a personalistika

 • Poskytujeme komfortní zpracování mezd s důrazem na důvěrnost informací. Ovládáme všechna zákoutí odpočitatelných a připočitatelných položek ve mzdách; pomůžeme při nalezení vhodné formy odměňování zaměstnanců.

Auditorské ověřování účetních závěrek

 • Se znalostí nezbytné koordinace komplexních služeb v oblasti daní s prováděným auditem účetní uzávěrky společnosti nabízíme praktické postupy, které jsou úzce navázány na činost auditorů jako úředních ověřovatelů konečných parametrů Vaší společnosti, s přímým dopadem na prezentaci společnosti navenek.
 • Naše služby jsou za tímto účelem vždy koordinovány s auditorskou firmou, které po této stránce podléháte.

Daňový audit

 • Daňový audit jsme schopni zaměřit na všechny typy daní. Nejobvyklejší jsou daňové audity zaměřené na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti a silniční daň.

Prodej a zavádění firemních informačních systémů

 • Prodej, implementace, údržba infromačního systému Bílý Motýl a Zeman
 • Softwarové řešení na míru na bázi účetních či jiných vnitropodnikových dat
 • Analýzy, konverze, výstupy z databáze účetních či vnitropodnikových dat
 • Konzultace při výběru vhodného ekonomicko-účetního řešení firmy
 • Spolupráce v rámci implementace informačních systémů
 • Další služby tohoto typu dle individuálních požadavků

Prodej a údržba výpočetní techniky

 • Správa a údržba počítačových sítí na technotlogii Windows Server
 • Instalace a údržba stanic s OS Windows
 • Prodej hardware dle potřeb klienta, návrh vhodněho hardware řešení klienta
<