ACCONT s.r.o.

Předmět činností :

 • daňové poradenství
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • činnost organizačních a ekonomických poradců
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Společnost sídlí v obci Dobříč, která je situována 20 km severně od Plzně. V součastné době zaměstnává společnost 11 pracovníků. Postupem času se ustálil kolektiv zaměstnanců a stabilizovala se kmenová klientela společnosti, která čítá několik desítek fyzických i právnických osob s velmi rozmanitým záměrem předmětu a rozsahu podnikatelských aktivit. Mezi klienty naší společnosti patří firmy z oblasti podnikatelských aktiv resortu zemědělství, dopravy, obchodu, výzkumu, lékárenství, právní služby, stavebnictví, výrobní podniky, obce, školy, neziskové organizace apod.

 • Společnost působí na českém trhu zejména v oblasti daňového a účetního poradenství a vedení účetnictví již od roku 1992. Od prvopočátku se též zabývá i organizačním a ekonomickým poradenstvím. Společnost ACCONT s. r. o. byla založena se základní orientací na poskytování kompletních služeb v oblasti organizace a vedení ekonomických agend soukromým podnikatelům při jejich podnikatelských začátcích
 • Těžiště poskytovaných služeb spočívá především v komplexní správě veškerých účetních, mzdových a daňových povinností, zahrnující zejména:
  • zpracování účetní evidence
  • zpracování veškeré mzdové a personální agendy (pro malé, velké organizace)
  • zpracování přiznání DPH
  • zpracování přiznání daně z příjmů (v prodloužené lhůtě do 30.6)
  • zpracování ostatních daňových přiznání
  • zpracování statistických výkazů
  • zastupování klienta v řízení před správcem daně a ostatními institucemi na základě plné moci
  • daňové poradenství
 • Součástí poskytovaných služeb je:
  • zajištění veškerého písemného a osobního styku s finančním úřadem a ostatními institucemi
  • zastoupení klienta při kontrolách prováděných finančními úřady a ostatními institucemi
  • vedení termínových kalendářů daňových povinností
  • poskytování informací o významných změnách daňových a souvisejících právních předpisů
  • zasílání ročních účetních závěrek právních osob na obchodní rejstřík a statistické správě
  • možnost zajištění kvalifikované právní pomoci a služeb auditora
  • od svého založení je společnost distribučním centrem softwarových produktů firmy BM Servis s.r.o. České Budějovice. Vyjma kompletací souvisejících s implementací informačních systémů společnost poskytuje i jejich následný servis.

   Z typových firemních informačních systémů je možno uvést názvy SW : Bílý Motýl. Jedním z posledních produktů je informační systém Bílý Motýl, který je koncipován jako firemní (komplexní) informační systém určený na podporu procesního a manažerského řízení. V rámci implementace jsme schopni poskytnout komplexní služby, tj. pomoc při formulací informačních potřeb (analýza) a návrh informační podpory včetně celé informační technologie, dodávka a instalace hardware, sítí, operačních systémů, systémového komunikačního a dalšího SW, instalace IT, nastavení parametrů, školení uživatelů, metodické zabezpečení nastavení systému v oblasti účetní i daňové, poimplementační servis, hot – line apod.
   • Účetní, organizační, ekonomické a daňové poradenství společnost poskytuje jako službu přímo v sídle firmy zákazníka dle jeho požadavků.Tuto činnost společnost provádí nejen na území Západních Čech. V rámci této činnosti je společnost schopna zabezpečit komplexní podporu managementu firem včetně provedení auditu roční závěrky.
   • Činnost vedení účetních, mzdových a souvisejících agend je realizována zejména v provozovně Dobříč 101. Společnost zajišťuje vedení jednoduchého a podvojného účetnictví podnikatelských subjektů, dále neziskovým organizacím, územně samosprávním celkům (obcím) a zájmovým sdružením. Výše uvedené činnosti provádí ve společnosti kvalifikované účetní. Samozřejmostí je sestavování zákonných výstupů dle požadavků Finančních úřadů a jiných kontrolních orgánů včetně zastupování klienta při kontrole.

  Rovněž kvalita poskytovaných služeb je zajištěna certifikačním oprávněním v oboru účetnictví a finance Hlavního výboru Svazu účetních a Osvědčením o zápisu do seznamu daňových poradců. Základními pilíři vztahu ke klientovi je naprostá spolehlivost a zájem o klienta spočívající v aktivním a zodpovědném přístupu ke klientovi a jeho účetním, daňovým a i organizačním záležitostem.